ارتباط با ما

کارخانه شماره یک

کارخانه شماره یک

۰۷۱۴۴۴۶۴۸۴۱

کارخانه شماره دو

کارخانه شماره دو

۰۷۱۴۴۴۵۵۴۶۱

دفتر فروش تهران

دفتر فروش تهران

۰۲۱۵۶۲۳۰۱۲۲-۳

مدیر فروش

برای دریافت لیست قیمت ها با مدیریت فروش تماس بگیرید

۰۹۱۷۱۱۹۲۳۸۷

شرکت اطلس گستر سنگ احسان

نشانی نمایشگاه:

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد،بلوار گلستان،گلشن ۱،پلاک ۱۵

تلفن دفتر فروش تهران :

۳ – ۰۱۲۲ ۲۳ ۵۶ – ۰۲۱

۰۲۱۵۶۲۳۰۱۲۲

تلفن مدیر فروش :

۰۹۱۷۱۱۹۲۳۸۷  کوشکی

نشانی کارخانه شماره یک:

فارس، صفاشهر، بلوار وحدت، سنگ احسان

نشانی کارخانه شماره دو:

فارس، خرم بید، شهرک صنعتی دهبید، انتهای بلوار سهند، نبش خیابان ۱۵

کد پستی: ۷۳۹۵۱۵۵۸۹۹

برای دریافت لیست قیمت ها با مدیریت فروش گروه تولیدی احسان تماس بگیرید.