از خصوصیات سنگ دهبید:
١- استحکام بالا
٢- مقاومت سایشی بالا
٣- رنگ منحصر به فرد
۴- جذب آب پایین به دلیل فشردگی و چگالی بیشتر
۵- قابلیت ساب پذیری بالا به دلیل تراکم مولکولی بالا
۶- شفافیت بی نظیر

Add a comment

*Please complete all fields correctly

نوشته های مشابه