چرا اپوکسی؟

چرا اپوکسی؟

به علت اینکه در عملیات عمرانی و ساختمان‌سازی این احتمال وجود دارد که شیره‌ی سیمان سیاه به سنگ نفوذ کرده و بر روی نقش سنگ اثر منفی بگذارد، پشت سنگ را به وسیله توری و اپوکسی می‌پوشانیم تا مانع این اتفاق شویم. ضمناً عدم استفاده از توری و اپوکسی مهندسین را مجبور به استفاده از سیمان سفید می‌کند که این امر عامل افزایش هزینه‌های ساخت و ساز خواهد شد. همچنین استفاده از توری و اپوکسی باعث افزایش استحکام سنگ می‌شود.

فرایند مذکور در کارخانجات گروه تولیدی سنگ احسان با استفاده از کوره طبقاتی انجام می‌گیرد.


Add a comment

*Please complete all fields correctly

11 − هشت =

نوشته های مشابه

سنگ تایل یکدست و یکنواخت دهبید شایان
انواع مصالح ساختمانی برای نما
سنگ آنتیک - گروه تولیدی سنگ احسان