ارباب قنبر

پدر صنعت سنگ ایران
دسامبر 14, 2019
پدر صنعت سنگ ایران

یادی کنیم از پدر صنعت سنگ ایران قنبر رحیمی، معروف به ارباب قنبر به دلیل خدماتی که ایشان در صنعت سنگ ایران داشته‌اند ملقب به پدر صنعت سنگ ایران می‌باشند،...

Continue Reading
فروش ویژه گروه تولیدی سنگ احسان