صنعت سنگ ایران

پدر صنعت سنگ ایران
دسامبر 14, 2019
پدر صنعت سنگ ایران

یادی کنیم از پدر صنعت سنگ ایران قنبر رحیمی، معروف به ارباب قنبر به دلیل خدماتی که ایشان در صنعت سنگ ایران داشته‌اند ملقب به پدر صنعت سنگ ایران می‌باشند،...

Continue Reading
خلاصه ای از تاریخچه صنعت سنگ در ایران
دسامبر 14, 2019
خلاصه ای از تاریخچه صنعت سنگ در ایران

در سال ۱۳۰۷ نخستین دستگاه برش سنگ که نوعی اره دارای تیغه‌های آهنی بود برای برپا داشتن کاخ مرمر ساخته و نصب گردید. این اره با پودر سیلیس فعالیت می‌کرد...

Continue Reading
فروش ویژه گروه تولیدی سنگ احسان