نمای ساختمانی شیشه ای

سنگ یا شیشه مسئله این است
Posted by | فوریه 17, 2020
سنگ یا شیشه مسئله این است …

بعد از سال ها سردمداری متریال شیشه برای آسمانخراش های شهر نیویورک، معماران این شهر به طراحی نمای آسمانخراش ها با سنگ و سایر متریال های صلب روی آورده اند....

Continue Reading