کاربرد نمای رومی

نمای رومی چیست؟
Posted by | دسامبر 15, 2019
نمای رومی (کلاسیک) چیست؟

نمای رومی یکی از متداول‌ترین سبک‌های طراحی نمای ساختمان است که در حال حاضر در کشورمان بسیار رواج یافته است. اولین تصور و برداشت شما از یک ساختمان چیست؟ مطمعناً...

Continue Reading