چرا اپوکسی؟

چرا اپوکسی؟

به علت اینکه در عملیات عمرانی و ساختمان‌سازی این احتمال وجود دارد که شیره‌ی سیمان سیاه به سنگ نفوذ کرده و بر روی نقش سنگ اثر منفی بگذارد، پشت سنگ را به وسیله توری و اپوکسی می‌پوشانیم تا مانع این اتفاق شویم. ضمناً عدم استفاده از توری و اپوکسی مهندسین را مجبور به استفاده از سیمان سفید می‌کند که این امر عامل افزایش هزینه‌های ساخت و ساز خواهد شد. همچنین استفاده از توری و اپوکسی باعث افزایش استحکام سنگ می‌شود.

فرایند مذکور در کارخانجات گروه تولیدی سنگ احسان با استفاده از کوره طبقاتی انجام می‌گیرد.


Add a comment

*Please complete all fields correctly

سه × 1 =

نوشته های مشابه

توری گابیون چیست و چه کاربردی دارد؟
درز انبساط و کاربرد آن
سنگ تایل یکدست و یکنواخت دهبید شایان
فروش ویژه گروه تولیدی سنگ احسان